Vælgererklæringer: Come on, KMD!

Fra "Releasenotes til KMD Valg, Digitale Vælgererklæringer v. 16.0.4":

Releasenotes DVE 16.0.4 - Vælgererklæring.dk

Releasenotes DVE 16.0.4 - Vælgererklæring.dk

... og det domæne ejede I ikke.

Det er nærmest som om, hverken regeringen eller leverandøren tager opgaven med at sikre fremtidig demokrati i Danmark seriøst. Pudsigt, hvordan det virker.

(update, 12/5 2016: Valgenheden har sendt opdateret releasenote-fil ud: "Social- og Indenrigsministeriet fremsender hermed en ny udgave af KMD's Releasenotes version 16.0.4. Der var fejl i henvisningen til hjemmesiden vælgererklæring.dk i den udgave, som ministeriet sendte den 10. maj 2016.")

Nå ja, kig forbi Broderpartiet — ét af de mange nye partier, som lider under regeringens og KMD's ligegyldighed over de digitale vælgererklæringer.

(den rigtige side findes i øvrigt på: Vælgererklæring.dk)

- Broderpartiet, 11/5 2016